Tarihin Sonbaharı

Kültür’den Dine; Meryem ve İsa

Tarihin Sonbaharı

Kültür’den Dine; Meryem ve İsa

Ahmet Topkaya

Çalışmalar ile ilgili
her türlü düşünce  ve eleştirilerinizi
topkayaailesi@hotmail.com e-mail adresine gönderebilirsiniz.

ahmetopkaya.com

ÇIKTI
tüm
Internet kitapçılarında

   Tarihin Sonbaharı
   Kültür’den Dine Meryem ve İsa


Ön Söz

Zihin dünyanızda Meryem veya İsa ile ilgili neler var?

Bakire anne, namus, iffet, dünya kadınlarının en büyüklerinden, susan kadın, babasız doğan ve beşikteyken konuşan İsa, mucizeler… öyle değil mi?


Zihinlerde yerleşik olan yanlış Meryem algısını, tarihsel bilgilere muhtaç doğru verilerin olmayışı ile Kur’ani değer ve kavramların rivayet kültürünün etkisiyle yorumlanması oluşturmaktadır. İslam'ın tahrip ve tahrif edilmesinde de etkili olan bu kültür, Meryem’i tarihin derinliklerinde anlaşılmamış bir konu olarak nadasa bırakmıştır.

Günümüzden Meryem’e kadar gitmek gerçekleri gün yüzüne çıkarmakta yetersiz kalınca, insanlık tarihinin en başından Meryem’e doğru bir seyir izlemek, insanlığın özgeçmişini de gün yüzüne çıkarmaya yardımcı oldu. Bu çalışma, Meryem’e hakkını teslim etmenin, İslam’ı rivayet kültüründen arındırmanın ve aslında geçmişe dönük “insanlığın ahmaklık hikayesi’dir”

Meryem konusu gibi birçok konunun doğru anlaşılmaması, İslami geleneğimizin yüzyıllardır üzerinde durduğu sonuç odaklı olmayan “Allah ne diyor?” sorusuna hapsedilen bakış açısı nedeniyledir. Çoğalan sorular yerini “Allah ne yapmak istiyor?” sorusuna verilen cevaplara bırakmadıkça da bir ilerleme sağlanamayacak gibi görünüyor. Bu soru çerçevesinde bakıldığında insanlık tarihi, yaratıcının insana nasıl yardım etmek istediği ile insanlığın bundan ne anladığı arasındaki derin uçurumların izlerini taşır. Kur'an-ı Kerim, bu derin izleri “Kıssa” lar yoluyla tekrar tekrar hatırlatır. Allah’ın ne yapmak istediği sosyolojik gerçeklikler içinde aranmadıkça “Tarih” e bakışımız da, kullanılmayan öğütler ve geçmişte yaşanmış olaylar yığını olarak kalmaya devam etmektedir.


Üç ana bölümden oluşan bu kitabın;


Birinci bölümü; Dinler tarihi çerçevesinde insanlığın nasıl bir inanç serüveni izlediğinin ve bir bakıma insanlığın yaratıcı hakkındaki ortak düşünce ve davranış biçimlerinin nasıl tezahür ettiğinin bir özeti niteliğindedir.


İkinci bölümde; Toplumların kültürel birikimlerinin sosyal sorunlar üretmesi durumunda Allah’ın, İslam ile toplumları nasıl bir ıslah sürecine tabi tuttuğunun bazı örneklerine yer verildi.


Üçüncü bölümde ise; Meryem ve İsa özelinde Kur’an’ın doğru anlaşılmasını sağlayacak olan “Allah ne yapmak istiyor?” sorusunun cevap arandı.


Bu çalışma İslam’ı, tarihsel süreçlerden kopuk ve sosyolojik gerçekliklerle uyuşmayan bir din algısından kurtarıp, tekrar yeryüzünün evrensel ve daimi özgürlük hareketi olarak ayağa kaldırma gayretinin kalemle yapılabilen mütevazi bir girişimidir. Başarıya ulaşması ise ancak zihin dünyamızın toparlanması ve doğru anlaşılan çerçevede bir din algısının gelişerek sosyal hayata yansıması ile mümkün olabilecektir. Allah’ın yardımı, bu doğru bakış açısına sahip gayret ve çabaların beraberinde sosyal hayata yansıyan pratiklerin ortaya çıkması neticesinde gelecektir…


    musa, ekmek ve özgürlük


Gözlerini kapadığında Sen yoksun ve hiç bir şey de yok öyle değil mi?
Açtığında da herşey senin için var. Etrafına bir göz at, renk renk, desen desen, nakış nakış herşey ve muhteşem değil mi Allah'ın eşsiz sanatı?

Bu hayat Senin için var.

Kur'anı Kerim de Allah, elçilerin örnek hayat hikayelerini masal olsun diye değil her birbirimiz Kahramanı olalım diye anlatır.

Bundan dolayıdır ki herbirimiz kendi hikayemizi yazmadan asla O’nun kahramanı olamayız.
Allah'ın Kahramanı olmak dururken şeytanın soytarısı olmaktan daha kötü ne olabilir ki!

O halde Haydi!

Artık daha duyarlı ol ve harekete geç;

Açı doyur, çıplağı giydir ve yumruğunu sıkarak mazluma arka çık.

Unutma ki…
Allah'ın aradığı Kahraman, Sensin !

Ahmet Topkaya’ya ait tek resmi sayfadır.
    Bunun dışında  herhangi bir sosyal paylaşım sitesinde  
temsil edilmemektedir.

çok

yakında

Allah’ın Kahramanı Sensin

ÇIKTI
tüm
Internet kitapçılarında